Privacystatement

Engelvaart Textiel B.V. hecht veel waarde aan uw privacy. In deze Privacy Statement informeren wij u graag over de wijze waarop wij uw gegevens verwerken en hoe wij uw gegevens vertrouwelijk zullen behandelen. Op verschillende momenten verwerken wij uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld wanneer u een product bestelt of wanneer u zich aanmeldt voor het ontvangen van onze nieuwsbrief.

Voor welke doeleinden verwerken wij jouw persoonsgegevens?
Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

• Het verwerken en uitvoeren van uw bestellingen/verzoeken
• Om u te informeren over onze producten, diensten, evenementen en acties
• Het verwerken van feedback en afhandelen van eventuele klachten
• Ter beveiliging van de gegevensverwerking
• Ter bescherming van eigendommen/personen
• Het tegengaan van fraude
• Ter voldoening aan onze wettelijke verplichtingen

Bestellingen ophalen in de winkel
Wanneer u via onze website producten heeft besteld, kunt u ervoor kiezen om deze af te halen in onze magazijn in Westervoort. Wanneer u de bestelling afhaalt, kunnen wij u om uw legitimatiebewijs vragen. Wij controleren uw legitimatiebewijs alleen om vast te stellen dat u gerechtigd bent de bestelling op te halen. Wij slaan deze gegevens niet op. Wij registreren alleen uw naam, de datum dat de bestelling is binnengekomen en wordt opgehaald, gegevens ten aanzien van de bestelling en de betaling.

Direct Marketing
Wij kunnen u nieuwsbrieven, uitnodigingen voor events of andere marketing berichten sturen. Indien wettelijk vereist vragen wij hiervoor toestemming via de webshop. U heeft zich hiervoor zelf aangemeld via de webshop en daarmee toestemming gegeven. Wanneer u geen nieuwsbrieven meer wenst te ontvangen kunt u zich onder aan de nieuwsbrief afmelden. U ontvangt dan geen nieuwsbrief, uitnodiging, etc. meer van Engelvaart Textiel B.V.

Sociale media
Engelvaart Textiel B.V. maakt gebruik van de sociale media, zoals Facebook, Instagram en Pinterest. Wanneer u ons volgt op onze sociale media accounts of via u eigen sociale media account met ons communiceert, kunnen wij de gegevens van uw openbare profiel van uw sociale media account verwerken. Afhankelijk van de instellingen van uw profiel en de actie die u kiest (zoals ons nieuwsbericht liken op Facebook) kunnen onze marketingberichten en nieuwsberichten worden getoond op uw overzichtspagina.

Wanneer u via sociale media met ons communiceert (bijvoorbeeld door content te plaatsen op ons profiel, persoonlijke berichten te sturen, (re)tweets te sturen of berichten te liken) kunnen wij u persoonsgegevens verwerken om uw berichten of getoonde interesse te beantwoorden.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Ondernemingen binnen de groep waartoe Engelvaart Textiel B.V. behoort, kunnen wanneer dat noodzakelijk is ook toegang krijgen tot uw persoonsgegevens. Verder kan Engelvaart Textiel B.V. uw persoonsgegevens verstrekken aan overheidsinstanties indien zij daartoe wettelijk verplicht is of in geval van verdediging van haar rechten in een juridische procedure.

Engelvaart Textiel B.V. kan bij het verwerken van uw persoonsgegevens gebruik maken van dienstverlening van anderen. Deze met zorg uitgekozen dienstverleners treden op als bewerker namens Engelvaart Textiel B.V. Wij hebben met deze dienstverleners afspraken gemaakt over de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens.

Beveiligen en bewaren
Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Dat betekent onder meer dat wij adequate technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies of oneigenlijke verwerking.

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving en zijn slechts toegankelijk voor daartoe geautoriseerde medewerkers en dienstverleners van Engelvaart Textiel B.V. voor zover dit noodzakelijk is voor de verwerkingen van uw persoonsgegevens zoals beschreven in dit Privacy Statement.

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Wanneer het niet langer noodzakelijk is om uw persoonsgegevens te verwerken zullen wij uw persoonsgegevens anonimiseren.

Contact
Heeft u vragen over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken? Dan kunt u mailen met entex@engelvaart.com.